جملات مفهومی جدید

جملات مفهومی جدید

مسیج جدید فلسفی و آموزنده ورود به آرشیو پیامک فلسفی . . با خودتان که خـــوب تا نکنید ، روزگار شمـــا را تا میکند ، میکند توی پاکت و می اندازد توی یک صندوق پستی ؛ به یک مــقصد نامعلوم …

 

==>> ادامه مطلب جملات مفهومی جدید . . .

 

برچسب ها :